• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/12 ساعت 15:30

    سایت بیمه رازی تیتر زده: هدیه ۲۰میلیاردی بیمه رازی به #حسن_یزدانی قهرمان کشتی جهان
    خبر رو خوندم دیدم هیچ پولی به یزدانی نمیدن،بلکه تا سقف دو میلیارد تومان بیمه حوادث براش درنظر گرفتن.
    زحمت کشیدین.یزدانی دوبنده مسابقه دیشبش رو حراج کنه، ۱۰ برابر پول اون بیمه نامه شما قیمت میخوره