• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/12 ساعت 19:02

    بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، همان بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، در پرونده اکبر طبری به ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد.