• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/12 ساعت 17:50

    نام خانوادگی مشترک داشتن، گاهی حس خوبی است. امشب فینال مسابقات فوتسال جهانی است و #گلاره_ناظمی داور این مسابقه است؛ پس من حق دارم به اندازه فامیل مشترک‌مان، حس خوب «هم‌فامیلی» داشته باشم./۱۲