• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/07/12 ساعت 11:55

    با انتخاب #علی_سلاجقه به سمت رئیس #سازمان_محیط_زیست از سوی رئیس جمهور محترم، بارقه‌ای از امید در دل طرفداران محیط زیست شکل گرفت. امید که رئیس جدید برخلاف روسای قبلی که دغدغه‌ای نسبت به محیط زیست نداشتند، مقابله با معضل‌های زیست محیطی را در دستور کار قرار دهد.
    #تخصص
    #تعهد