• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/12 ساعت 19:09

    از این که در شرایط کنونی؛ میزبان ارمنستنانی‌ها و در تقابل با آذربایجانی‌ها باشیم و برای ترکیه خط و نشان بکشیم! متاسفم، امیدوارم میزبانی هر سه کشور همسایه برای تداوم دوستی و صلح را در منطقه هدف‌گذاری کرده باشیم.