• اخلاق من اینطوره که (نمی‌دونم خوبه یا بده) اگر از دوستان و آشنایان پست و جایگاهی بگیرند بلافاصله ازشون فاصله می‌گیرم
    شاید اسمش بشه :عزت نفس افراطی
    ولی خب اینطوری هستم