• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/12 ساعت 22:29

    دنیا چقدر عجیب شده واقعا. یاد روز اولی افتادم که گفتن کرونا اومده. میگفتیم مگر در ۲۰۲۱ میشه چنین مشکلی؟
    حالا هم علت قطعی عدم دسترسی فیزیکیه. آدم فکر میکنه کلی راه باید باشه مگه میشه آخه.