• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/12 ساعت 20:39

    حریف روسی تقریبا هرچی فن بلد بود روی امیر یزدانی زد. این بچه هم هی از اینور می‌افتاد اونور از اونور می‌افتاد اینور.
    ولی فدای سرش. خیلی جوونه. نقره‌ات قشنگه برامون پسر.