• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/12 ساعت 17:41

    و علاقمندان باید زحمت مطالعه کتاب را تقبل فرمایند.

    ثالثا در این کتاب هیچ حب و بغضی در قبال شخصیتهای مورد بررسی وجود ندارد و خط قرمز نویسنده صرفا بیان حقیقت فراتر از مصلحت‌های حاکم بر مناسبات قدرت است .