• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/12 ساعت 22:01

    کامران قاسم‌پور حالمون رو خوب کرد امشب. دمش گرم با اون بدلی که روی بارانداز زد. قلبمون تو دهنمون بود.
    مبارکت باشه طلای جهان.