• یک بار یه بنده‌خدای خیلی دانشمند و موجهی جلسه مشترک ولی دوستانه‌ای داشت با @Nima۱۹۸۰ .
    در بخش یخ‌شکن جلسه پرسید خب نیما جان چی شد از ایران رفتی؟! نیما که تازه از خواب پاشده بود گفت سخته! این #فیلترشکن خاموش روشن‌کردن سخته!
    منم فکر کردم میوتم زدم زیر خنده. هر سه تا ریسه رفتیم.