• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/11 ساعت 22:48

    در ادامه ابله انگاری مصرف کننده، چرا در تبلیغ کرم‌کنجد می‌فرمایید بدون پالم؟؟؟؟؟؟
    چرا باید کرم کنجد اصلا پالم داشته باشد که می‌گویید بدون پالم