• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/11 ساعت 22:35

    می‌گویند سلاجقه متخصص محیط زیست است. عالی. اما به نظرم در این شرایط رئیس #محیط_زیست ابتدا باید توانایی ایستادن در مقابل فشارهای نهادهای مختلف را داشته باشد و به ضرر محیط زیست جا خالی ندهد. او باید پاهای آهنین داشته باشد. اهل معامله نباشد. نه ابتکار اینطور بود و نه کلانتری.