• محسن #امین_زاده معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات در یادداشت خود در شماره امروز #روزنامه_سازندگی نوشت که در ۲۱ مرداد ۱۳۷۷ علی لاریجانی در دیدار با #هاشمی می‌گوید رهبری اجازه دخالت نظامی در افغانستان داده اند‌. خرازی وزیر خارجه در نامه‌ای به رهبری، مخالفت وزارت خارجه را ابراز کرد