• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/11 ساعت 09:38

    چند سوال ساده از کسی که بدون یک روز تجربه کاری، بخواد مسئولیت «مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کار» رو بپذیره.
    اگر پاسخ این سوالات رو بدون کمک از اطرافیان نمی‌دانید، پذیرش مسئولیت خیانت به میلیون‌ها کارگر رنج‌کشیده ایرانی و خانواده‌های آنهاست