• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/07/11 ساعت 11:04

    تبریک به هومن خشندیش عزیز بابت چاپ کتاب «ذهن سوژه‌پرداز»؛ کتابی که هم کاربردی است، هم پر از ایده‌ی ناب. علم و تجربه‌ی نویسنده کمک می‌کند تا این کتاب، راهنمای موثری برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باشد.