• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/11 ساعت 08:00

    پس از مسافرکش‌های شخصی، اکنون پیک‌های موتورسوار هم برای خودشان مافیای قومیتی تشکیل داده‌اند. صاحبان کار و کسب که با این قشر سر و کار دارند از ترس آن که مورد هجوم یا تحریم موتوروسوارها قرار گیرند، درباره معضلاتی که آنها پدید می‌آورند و خسارت‌هایی که می‌زنند، سکوت اختیار کرده‌اند.