• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/07/11 ساعت 12:33

    اگر یک زندانی به دلیل ایجاد نا امنی برای مردم و جامعه مستحق آزادی نیست باید در زندان بماند اما به همان اندازه مهم است که اگر یک زندانی مستحق ارفاق است، بتواند با رعایت ملاحظات قانونی در کنار خانواده‌اش باشد.