• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/11 ساعت 14:27

    زیر هرکدام از این صندلی‌های مسئولیتی که بدون تخصص، علم و حتی یک روز تجربه کاری به صرف رفاقت اشغال می‌کنید چاهی است که به عمیق‌ترین نقاط دوزخ متصل است.