• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/11 ساعت 22:40

    #جواد_ظریف در مصاحبه سال گذشته‌اش با #روزنامه_اعتماد یه جمله خیلی مهم گفت:«ایران قومیت نیست. یک فرهنگ است».

    نگاهی به کشورهای اطراف بیاندازید و در عمق تاریخ و جغرافیای ایران غور کنید تا مفهوم این جمله را دریابید.
    https://etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۶۲۴۴۹…
    @SaraMassoumi