• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/11 ساعت 12:55

    فقط کالاها اصل و قلابی یا اورجینال و #فیک ندارند نویسندگان وکارشناسان هم اینچنین اند.کارشناس اصل واورجینال بعد از تحقیق با آزاد اندیشی انچه #حق است را می‌نویسد و می‌گوید فارغ ازاینکه چه کسی خوشش می‌اید یا نمی‌اید اما کارشناس فیک وقلابی چیزی میگوید که خوشایند صاحبان زر و زور باشد