• پهلوانان #حسن_یزدانی و #حسین_زارع باردیگر نشان دادندکه(ما می‌توانیم)برای جوانان ایرانی یک شعار نیست، بلکه اعتقادی راسخ برای رسیدن به بهترین هاست.
    قهرمانی این دو جوان باغیرت را به تمام مردم عزیز تبریک عرض نموده و ازخداوند متعال سلامتی و موفقیت شیران دلاور کشتی ایران را خواستارم.