• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/11 ساعت 22:59

    چشم‌هایش مانند پنجره هواپیماست. هرقدر به آن خیره بمانم، خسته نمی‌شوم و حوصله‌ام سر نمی‌رود. چون هر لحظه یک چیز جدید می‌بینم.