• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/11 ساعت 15:05

  در ۲۴ ساعت منتهی به یازدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۷۳ نفر
  ترخیص: ۷۱ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۰ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۶ نفر
  تست روزانه: ۵۰۳ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۰۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۸۶۳۶۸ دوز
  #Covid_۱۹