• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/10 ساعت 14:44

    اکانت توئیتر #سعودی_اینترنشنال فارسی را ۵۰۳ هزار کابر فالو کرده‌اند.کل مطالبش هم در باره ایران است.ده پست آخرش را بررسی کردم تعداد لایک از بالا به ترتیب
    ۲۷ نفر ۱۳نفر؛۸نفر،۶،۴،۱۹،۱،۱۳،۳،۱۲نفر است. فاصله غیر طبیعی تعداد فالور با تعداد لایک چی می‌تواند باشد؟