• موزه ارتباطات ایران   post_museum@

    1400/07/10 ساعت 21:02

    گفتگوی کامل @hasanamidiبا رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران(ایکوم) را در لینک زیر تماشا کنید.

    https://instagram.com/p/CUh۰tpltxKl/?utm_medium=copy_link…