• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/10 ساعت 15:39

  در ۲۴ ساعت منتهی به دهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۶۹ نفر
  بستری جدید: ۶۷ نفر
  ترخیص: ۳۹ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۹ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۶ نفر
  تست روزانه: ۵۶۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۳۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۷۰۸۵۵۴ دوز
  #COVID۱۹