• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/10 ساعت 00:55

    حمایت از تولید داخلی یک اصل انکار ناپذیر و ضروری است اما سه خط قرمز دارد
    رقابت ؛ کیفیت و قیمت
    وگرنه معنای این حمایت می‌شود انحصار و رانت و تضییع حقوق مصرف کننده ..نمونه بارز آن صنعت فشل خودرو سازی است.
    #لوازم_خانگی‌ #کره #واردات