• موزه ارتباطات ایران   post_museum@

    1400/07/10 ساعت 16:15

    مدیرکل دفتر مدیرعامل و ارتباطات #شرکت_ملی_پست و #رئیس_موزه_ملی_ارتباطات؛ از اهدای ۱۲۰ عنوان کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای، ارتباطات و رسانه توسط انتشارات پشتیبان حامی انجمن سواد رسانه‌ای به موزه ارتباطات خبر داد.

    https://instagram.com/p/CUhtCTBAUCW/?utm_medium=copy_link…