• سیاست #مماشات چمبرلین در نهایت به جری‌تر شدن #هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم انجامید. طمع، توسعه‌طلبی و زورگویی پایانی ندارد! حالا #پاکستان هم که در #افغانستان به روی کار آمدن #طالبان کمک کرد، در رزمایش‌های باکو حضور دارد. ضروری است مسایل مهم خودمان را حل و بر منطقه تمرکز کنیم.