• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/07/10 ساعت 22:43

    یکی از معدود قشنگی‌های باقی مونده‌ی دنیا رستوران مجتمع #مارال_ستاره توی مسیر کاشان بود که خب قدرتی خدا اونم مدیریتش از دو ماه پیش عوض شده!