• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/10 ساعت 10:33

    ۳) با اطلاعاتی که داره اعتماد سوژه رو جلب میکنه. مبلغ اندکی هم برای ارسال میگیره. میدونه آدم ۶۰ ساله برای ۸۰۰هزار تومن شکایت نمیکنه. اگر هم بخواد شکایت کنه بخاطر بعد مسافت بیخیال میشه. کی برای ۸۰۰هزار تومن از بندرعباس پا می‌شه بره شهر کوچکی در آذربایجان شکایت؟