• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/10 ساعت 19:00

    «شورای راهبردی روابط خارجی» محفلی برای تحلیل صحیح رخدادهای خارجی و پیش بینی دقیق تحولات آینده است اما انتصاب #عراقچی به سمت دبیری این شورا که سابقه‌اش پر از تحلیلها و پیش بینیهای غلط و نگاه رمانتیک به تحولات بین المللی است، نشان میدهد این شورا از جایگاه واقعی اش فاصله خواهد گرفت.