• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/07/10 ساعت 21:47

  مسیر رسیدن به #سالمندی سالم، از قبل از زایمان آغاز می‌شود.
  هر مادری باید بتواند با آسودگی، زندگی تازه‌ای را به جهان بیاورد.
  بارداری و زایمان ایمن، عوارض درازمدت سلامت را برای #مادر و نوزاد کاهش داده، و راه را برای سالمندی سالم، هموار می‌کند.
  #IDOP۲۰۲۱
  #روز_جهانی_سالمند