• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/10 ساعت 15:59

    لزوم احترام محکمه واضحه. احترام دادرس هم فارغ از شخصیتش از بدیهیات است. اما عزیزم مگه اومدی امامزاده که عقب عقب از درب اتاق قاضی خارج می‌شی :|