• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/07/09 ساعت 19:15

    رسول قلی اف رئیس پیشین پارلمان باکو:

    آذربایجانی‌های ایران خود را به عنوان یک ایرانی می‌شناسند؛این ما هستیم که توسط روسیه اشغال شدیم که اگر نبود امروز همه با هم در گستره واحدی به نام ایران بودیم و وطنمان هم ایران بود.