• یکی از خوشمزه‌گی‌های خیلی از کارشناس‌های شبکه‌های خارجی اینه که مجری حتی اگر درباره پلانکتون‌ها ازشون سوال کنه، از جمله سوم شروع‌ می‌کنن به فحش دادن به جمهوری اسلامی.