• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/09 ساعت 15:28

  در ۲۴ ساعت منتهی به نهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۵ نفر
  بستری جدید: ۶۳ نفر
  ترخیص: ۶۸ نفر
  فوتی: ۸ نفر
  بیماران بستری: ۴۵۷ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۸ نفر
  تست روزانه: ۷۰۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۵۹۳۴۷ دوز
  #COVID۱۹