• پشت سر مدیریت گروه صنعتی انتخاب (اسنوا- دوو) خیلی بد شنیده بودم و باور نمی‌کردم. تا اینکه پارسال به مصاحبه استخدامی دعوت شدم و تازه اونجا عمق فاجعه رو درک کردم. مجموعه‌ای که با رانت رشد کرده و به حیات خودش ادامه میده. یه سال گذشته و اونا هنوز دارن آگهی مدیر روابط عمومی میدن.