• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/09 ساعت 19:52

    همانطور که اعلام میشود هر سال یک میلیون مسکن میسازیم، کاش اعلام شود کاری میکنیم تا سالانه حداقل پنج میلیون نفر راهی کربلا شوند، نه آنکه انواع موانع ایجاد شود تا این عدد به حداقل برسد.

    امسال که گذشت، امیدوارم سالهای بعد مدیریت عتبات اینقدر ضعیف نباشد.