• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/09 ساعت 23:56

    گوشی دست پسرم بود و به ادم هایی زنگ زد که من حتی روم نمیشه صبح زنگ بزنم!
    در مجموع ببخشید از همه عزیزان و اعزه و مدیران محترم که بی خواب شدن!