• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/09 ساعت 11:50

    مردم٢طرف #ارس هزاران سال است هویت ایرانی دارند نه اینکه به ایران سنجاق شده باشند.تاکنون حاکمان #آذربایجان_جدا_شده را محترم و برسمیت شناخته‌ایم.اما باید متوجه باشند با #قدرت_اجاره_ای نمیتوانند برای ملت آبدیده‌ای که قدرتهای بزرگ فکر جنگ با آن را از سر بیرون کرده‌اند شاخ وشانه بکشند