• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/09 ساعت 22:38

    مصرف کننده محصولات غذایی در آگهی‌های تبلیغاتی محصولات غذایی ما چرا تا این حد خنگ، نادان و ابله به تصویر کشیده می‌شوند؟