• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/08 ساعت 01:50

    با اینکه @majid_rafiei عراق بود و دقایقی قبل رسیده ولی مطمینا این فیلم کار خودشه؛ نپرسید چرا!؟