• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/08 ساعت 14:57

  در ۲۴ ساعت منتهی به هشتم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۶۳ نفر
  ترخیص: ۶۵ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۰ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۵ نفر
  تست روزانه: ۸۶۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۰۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۴۳۵۹۸ دوز
  #Covid_۱۹