• دیشب درباره تالار قندریز می‌خواندم که موضوع اپیزود جدید #رادیونیست است. دیدم محمدرضا جودت توی پایه‌گذاری و اداره آنچا چه نقش مهمی داشته. از نیمه دوران دانشجویی تا چند سال بعد که دغدغه اصلی‌ام معماری معاصر بود، جودت یکی از معماران محبوب من بود.