• تجربه حضور من در #دولت شبیه مرزنشینی بود. با تمام سختی‌ها و غریبگی‌هایش.
    امروز برای من پایان یک راه و آغاز راهی جدید است.
    سپاس از @amirnazemy
    برای آنکه همیشه پیش از تو به ظرفیت‌هایت ایمان دارد.