• این قصه تجربه خوبی بود تا در مواجهه با اخبار استعماری شکاک باشیم و از احساسات بپرهیزیم.
    این تازه شروع ماجراست.
    زیرا که بعد از عقب‌نشینی اسراییل در جنگ با غزه و تغییر نتانیاهو، سیاست جدید، فشار از طریق همسایه‌هاست.
    اولی افغانستان بود و حالا آذربایجان، بعدی کدام است؟