• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/08 ساعت 02:49

    پرواز ۲۳:۵۹ بود الان دو و نیم بامداد است و حتی یکی نمیگه چقدر دیگه باید معطل شویم! حتی یک لیوان اب نیست؟!