• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/07 ساعت 20:48

    حتما باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؛ اما بدون درد و خون‌ریزی! آیا جیبتان برای پرداخت‌های جبرانی پر است؟ یا فشارش باز باید بر گرده‌ی فقرا بیفتد؟
    تورم سالانه‌ی منتهی به مهر در سبد مواد غذایی و دارویی احتمالا به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. آیا راه‌حل دولت، قربانی کردن گرسنگان و بیماران است؟